Wednesday, November 10, 2010

Transformasi Institusi Zakat Di Malaysia: Satu Keperluan Atau Kemestian.
Luahan Teoritis Sepintas Lalu.

Luahan saya dalam ruangan wall facebook 2 hari yang lalu berbunyi "Saya setuju benar dalam hal yg berkaitan dengan Mu'amalah contohnya dalam kaedah inovasi Istibdal wakaf, boleh pulak kita ini menjadikan pendapat Imam Hanafi untuk meneruskan manfaat al-waqif, al-mawquf dan al-mawquf 'alaih dalam hal ehwal pengurusan mengembang dan membangunkan harta wakaf. Bila lagi fiqhu zakat ini akan dikembangkn pelaksanaan agihannya yg lebih cekap dan berkesan berdasarkn pendekatan yang telah dilaksanakan oleh mazhab2 fiqh yang lain".


Asasnya kutipan zakat itu adalah dari harta umat Islam yang cukup syaratnya untuk berzakat dari sudut ketetapan fiqh zakat. Matlamat zakat itu adalah untuk kesejahteraan ummah khususnya untuk asnaf dan umumnya selain asnaf berdasarkan fatwa ulama`semasa.

Boleh dikatakan setiap institusi zakat di seluruh negeri Malaysia begitu tegar untuk mengumumkan jumlah kutipan zakat masing-masing yang jumlahnya adalah ratusan juta ringgit setiap tahun. Secara umumnya, situasi ini menggambarkan bahawa umat Islam di Malaysia itu kaya secara gambaran teoritis berdasarkan kuantiti kutipan zakat. Sebagai yang dimaklumi, kutipan zakat itu hasil potongan ke atas harta umat Islam yang melebihi jumlah atau amaun tertentu yang telah memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat.

Namun, sejauh pula institusi zakat di seluruh negeri Malaysia bitar pula untuk mewar-warkan kepada masyarakat seantero negara akan prestasi agihan hasil kutipan zakat ratusan juta ringgit tersebut setiap tahun? Berapa jumlah ratusan juta pula yang telah diagihkan? Apa kaedah dan pendekatan menyalurkan agihan wang zakat itu dan adakah ia berkesan? Berapa banyak agihan yang telah dikeluarkan mengikut kategori setiap asnaf itu? Atau adakah agihan untuk tahun berikut hanya berdasarkan bajet (jangkaan belanjawan kutipan zakat) yang telah ditentukan kadarnya oleh lembaga pengarah atau majlis eksekutif institusi zakat? Inilah antara persoalan yang sentiasa bermain minda oleh masyarakat.
Oleh itu, saya amat bersetuju dengan padangan sahabat saya dari Kedah al-fadhil Ustaz Zulkifli Osman supaya institusi zakat sudah sewajarnya mengeluarkan penyata kewangan prestasi agihan dan perbelanjaan ke atas hasil kutipan wang zakat khususnya untuk pembangunan asnaf itu. Penyata itu dilaporkan kepada umum sebagai check and balance terhadap aktiviti wang hasil kutipan wang zakat terhadap orang yang berzakat, institusi yang diamanah menguruskan wang zakat dan asnaf yang menerima wang zakat.

Dalam keadaan tertentu, di Malaysia ada juga orang miskin yang mengaku mereka tidak miskin. Mungkin malu agaknya berdasarkan pengalaman saya semasa bertugas di larut, Matang, Taiping, Perak. Beliau mengatakan ada orang yang lebih susah dan lebih miskin darinya dan lebih layak menerima wang zakat berbandingnya. Subhanallah detik hatiku. Berprinsip waja barangkali hamba Allah ini. Ada juga orang kaya yang mengaku miskin yang begitu terhegeh-hegeh mengharapkan laba bantuan wang zakat. Bahkan, ada orang kaya yang tak mengaku dengan kekayaan dan nilai jutaan ringgit harta yang dimiliki serta sentiasa sibuk ke hulu dan ke hilir hendak menambahkan lagi kekayaannya. Bila hamba Allah yang susah dan miskin yang datang untuk memohon bantuan, hanya tukang kebun menjadi perantara memaklumkan tuan orang kaya besar tiada di rumah berurusan di luar kawasan. Hakikatnya si tuan badan orang kaya besar itu sedang asyik menonton siaran melekakan hati di hadapan kaca televisyen di ruang tamu rumahnya. Walau bagaimanapun, orang miskin mengaku miskin itu biasa dan sangat kerap kita dengar. Itu adalah perkara biasa dan common dalam realiti kehidupan bermasayarakat.
Apa yang menjadi tersangat penting, institusi zakat di Malaysia perlu mara dan maju sepuluh (10) langkah ke hadapan berbanding agensi lain yang hanya terkehadapan setapak atau selangkah ke hadapan. Institusi zakat perlu bertindak proaktif dalam merancang aktiviti-aktiviti yang bertepatan dengan syariat Islamiyyah yang sanagt berupaya mengeluarkan golongan asnaf di naungan istitusi masing-masing daripada kelompok kemiskinan kepada kelompok bukan miskin.
Program Bantu Diri Sosial sebagai contohnya, yang sebenarnya sudah lama diperkenalkan di beberapa negara di Timur Tengah seperti Arab Saudi, Kuwait, Mesir dan Syria, di Singapura dan Indonesia di Asia Tenggara dan hatta di beberapa negera miskin seperti di Bangladesh, Sri Lanka dan India walaupun negera ini bukan negara dipimpin oleh Islam telah pun maju dan terkehadapan dalam program ini. Pendekatan yang dilakukan di negara-negara ini sanat realistik. Modus operandinya adalah mudah (simple) dengan memberikan dana bantuan dwi bantuan dalam bentuk material spiritual, wang tunai dan material fizikal daripada sumber dana wakaf tunai dan dari sumber dana kutipan zakat kepada orang yang sama. Bermakna setiap asnaf akan menerima dua jenis bantuan dari sumber dana yang berbeza. Situasi yang berlaku di negara disebutkan di atas adalah berbeza dengan situasi penaja sumbangan dana bantuan di Malaysia. Di Malaysia, sekiranya mereka yang asnaf itu dan golongan miskin itu telah menerima bantuan dari agensi pemodal atau institusi selain institusi zakat, maka bantuan-bantuan dana tunai dan fizikal atau material lain dari agensi pemodal yang lain tidak lagi akan disalurkan. Justifikasi adalah untuk mengelakkan aktiviti redunduncy allocation dan boleh disalurkan kepada orang miskin yang lain dan untuk program pembasmian kemiskinan yang lain. Tindakan ini pada pandangan saya adalah kurang bijak dan tidak wajar berlaku kerana saya beranggapan jumlah bantuan yang rigid terhad dari satu agensi pemodal kepada seorang miskin akan merencat dan menggangu pembangunan kemahiran dan ekonomi serta modal pusingan jangka sederhana dan panjang masa depan golongan asnayang terlibat dalam program itu.

Berbalik kepada Program Bantu Diri Sosial tadi, wang kutipan zakat dandikumpulkan di bawah satu tabung di bawah agensi yang diamanhkan terus di bawah kementerian wakaf dan zakat. Agensi ini akan bertindak sebagai penyalurkan dan membiaya dana kepada asnaf khususnya dan mereka yang miskin yang difatwakan layak menerimanya. bentuk dan kaedah pembiyaan itu bergantung kepada keperluan asnaf dan golongan miskin tersebut seperti membiyai insurans kesihatan, insurans kemalangan, bil rawatan hospital, insurans sosial pengangguran atau kecacatan kekal, modal perniagaan secara individu atau kelompok, modal usaha pertanian secara individu atau berkelompok, modal perusahaan kecil individu atau berkelompok, dan yang paling utama modal untuk memberi motivasi, brain wash cut off captive minded, pendidikan jangka pendek atau jangka panjang serta kemahiran tertentu cenderung dan wujud kepada asnaf. Pelbagai aktiviti lain yang difikirkan sesuai dan affordable yang boleh mengeluarkan asnaf dari kepompong kemiskinan, memperoleh pekerjaan tetap yang stabil, mempunyai pendapatan dan akhirnya pendapatan yang diperolehi asnaf itu apabila cukup syaratnya, mereka boleh mengeluarkan zakat pula untuk diagihkan kepada asnaf yang lain. Program Bantu Diri Sosial ini mewujudkn sistem sirkularistik aktif yang bersifat penghasilan natijah dan outcome yang menyebabkan golongan sasaran kembali kepada peranan individu melalui ibadah zakat dengan mengeluarkan zakat kepada diri, keluarga dan negara dan ia yang tidak bersifat statik.

Saya berpandangan pelaburan wang zakat untuk membangunkan minda, spiritual dan material asnaf ini biarlah menyeluruh bebas dari pengaruh tali kekeluargaan dan pengaruh fahaman sempit tertentu sehingga program ini berjaya sepenunya. Sudah pasti ia memerlukan kolabrasi dan khidmat nasihat dari agensi-agensi Kerajaan yang telah berjaya melaksanakannya sebelum ini seperti MARA, Jabatan Pertanian, Jabatan Perikanan, Pejabat Daerah dan lain-lain agensi yang berkaitan.
Perkara lain yang juga merupakan perkara penting ialah institusi zakat juga pelu bijak mempromosi dan menerokai mencari pasaran utk memasrkan hasil keluaran asnaf sebagaimana kerjasama yg dilakukan oleh Kerajaan Negeri Perak dalam menjalinkan kerjasama dengan TESCO dan beberapa gudang jualan pasaraya lain untuk memasarkan produk-produk hasil pengeluaran asnaf yg terlibat aktiviti pengeluaran dalam industri kecil.

Semua pengalaman dan aktiviti di atas amat berat untuk dilakukan. Namun, berpaksikan kepada amanah yag Allah telah pertanggungjawabkan bersamalah kita bergerak untuk mentransformasi institusi zakat di Malaysia dalam usaha membangunkan asnaf ini kepada yang lebih cemerlang dan gemilang.

Sekadar pandangan dan menceritakan pengalaman kerja, mohon maaf atas segala keterlanjuran bahasa dan kata-kata saya. Segala yang sempurna dan baik itu dari Allah swt jua, yang kurang sempurna itu atas kelemahan diri saya jua.
Wallahu ta'ala a'lam.

No comments:

Post a Comment